Wyniki Wyszukiwania

<?php echo get_search_query(); ?>